Om mig - bakgrund & kompetens

 

 " Mycket kompetent & kunnig -som en levande lärobok om autism , rekommenderas"

Ann-Louise Karlsson - Fahlander 

Föreståndare Järna Arbetsterapeut Center.

 

"Vardagliga & tydliggörande beskrivningar  där alla kan känna igen sig - förmedlar & ger insikt i problematiken på ett bra vis"

Anna Levin 

Chef Avdelning rehabilitering - Arbetsförmedlingen Skärholmen

 

 

Tidigare & nuvarande uppdragsgivare & samarbetspartners:

                          Startsidan - Skolinspektionen  

                   

SR Ekot

 

Autismexpert (60hp) , Beteendevetare, undersköterska med psykiatrisk inriktning & utbildare samt  konsult / handledare / individcoach / kompetens & verksamhetsutvecklare för kvalitétssäkring av utförandet inom verksamheter.

FD Samordnare & gruppchef.

Ingen är sin diagnos! De är en person!  

Jag har arbetat med / vårdat/ behandlat / stöttat / aktiverat & byggt upp verksamheter runt  personer med diagnoserna Borderline, ADHD, ADD, Schizofreni, Autistiskt syndrom, Agorafobi, Panikångest, OCD, Självskadebeteende, Depressionsproblematik, Personlighetsstörning, Narcissism, mm 

7 December 2010 / Föreläsning Beställd utifrån behov av  Arbetsförmedlingens rehabgrupp med inriktning för underlätta och ge insikt i deras bemötande utifrån diagnoserna. - Rehabiliteringsavdelningen

7 april  & 3 maj 2011 / Föreläsning Mikaelikyrkan Skärholmen om De osynliga barnen och skolans misslyckande i bemötande / struktur och anpassning för ge dem en skola lika för alla .

 

Akademiskt utbildad med  Specialiserad spetskompetens för att starta upp- utveckla – utbilda- kompetenshöja - omorganisera  i alla förekommande verksamheter .

Lunds Universitet

University of Birmingham/UK

Örebro Universitet

InVivo Uppsala (KBT och TBA Grund) 

 

Detaljanalytiskt & observativ personlighet - för mig är det naturligt att se det andra inte ser då jag fokuserar på detaljer för att få en helhetsbild, det vanliga är att se helheten & sedan söka detaljer, detta sparar såväl tid som budget.

Detta skapar en bra möjlighet att erbjuda en konkret och verklighetsanpassad lösning som verkligen ger resultat. 

Detta sker på ett enkelt och lust -att -lära- mer inriktat vis.

Jag har ett multi kulturellt synsätt - jag har studerat & arbetat i Grekland, Storbritannien & Turkiet, jag talar/skiver flytande engelska, vardags turkiska & lite grekiska.

Utbildad inom arbetsmiljö & arbetsrätt.

Vana av konflikthantering, tvister & rehabiliteringssamtal. Även utbildad för stödsamtal vad gäller människor i akut kris.

God vana av coachande för utveckling av din undermedvetna dolda kompetens, där du ökar din egen approach, såväl i yrkeslivet som i privatlivet. 

Jag arbetar med positiv förstärkning, där fokus är på dina möjligheter att utvecklas för att lyckas i din personliga utvecklingsstege.

Jag har bra referenser som ges vid förfrågan.

Med mångårig vana av arbete & uppbyggnad av individuellt anpassade lösningar, har jag genom att kombinera olika pedagogiska & psykologiska utvärderingsverktyg skapat ett eget koncept som individualiseras utifrån frågeställning & behovsområde.

Jag fokuserar på möjligheterna - stärker kreativiteten & skapar nya utvecklingsområden.

Jag erbjuder även kompetens & kunskapshöjande insatser som konsulterande rådgivare / Coach / handledare med behovsanalyserade insatser.

Kvalitetssäkrande kompetenshöjning till verksamheter inom LSS, SoL , HVB , Kriminalvården m fl verksamhetsområden såväl som inom statligt, kommunalt, privata , skolor & även till familjer där Aspergers Syndrom, ADHD, ADD , OCD , Högfungerande autism, Autistiskt syndrom & andra neuropsykiatriska eller kognitiva funktionsnedsättningar förekommer.

Specialiserad på beteendeproblematik & konfliktlösningar, personlig stärkande kompetensutveckling & kompetenshöjande insatser för kvalitetssäkring av verksamheter.

Jag arbetar med positivt stärkande & möjlighetsbaserad synsätt där en tro på människans egen inneboende utvecklande kompetens.

 

 

 

 

 

 

 

SvenskaSajter.com - Den ständigt växande länkkatalogen

 

 

 

Registrerad Företagare Innehar F-skattesedel


Den dumdristige söker lyckan på distans, den vise gror den under sina fötter

 

 - James Openheim
   

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)