Animum individ, kompetens & verksamhetsutveckling

Välkommen till min hemsida - jag är ingen webbexpert så att det är aningen annorlunda är som det är .. precis som mig, jag är den jag är, men hoppas att världen ska se på de annorlunda kompetenta personerna med ett förbättrat & mer insiktsfullt synsätt inom en snar framtid.

Jag är hyfsat känd som samhällspolitisk debattör & opinionsbildare,på min fritid- men är en eldsjäl i det jag tror på - alla våra unga som är en begåvningsreserv.

Jag har nyligen fått det hedrande uppdraget att föreläsa för / och utbilda  Skolinspektionens tillsynsenhet i Lund i hur Skolorna bör bemöta och strukturera för alla begåvade elever som nu ofta saknar motivationshöjande insatser och rätt miljö för klara av fullfölja sina studier med läslust och nyfikenhet att lära än mer.


Ingen kan väl  ha missat att besparingarna nu ökar samtidigt som alltfler hoppar av skoaln, hemmasittarna blir fler & all mindre elever går ut grundskolan med kompletta betyg? 

Bakgrunden till att starta egen utbildnings & konsultverksamhet bottnar i att mina egna barn ej gavs det de behövde i skolan /ges det de behöver, då okunskapen om olika diagnosers medföljande svårigheter ännu saknas i de flesta verksamheter.

Besparingarna är tyvärr ett nödvändigt ont då många verksamheter går på minsta möjliga marginal.

Men det behöver inte kosta skjortan!! 

Jag har utvecklat enkla verktyg som ger rätt kompensatoriska stöd & det är en mindre kostnad som är avskrivningsbar då det går under läromedel / kontorsmateriel.

Jag är utbildad inom hela autismspektrat & neuropsykiatriska diagnoser, samt skriv & lässvårigheter ,vilka ofta är överlappande hos dessa elever. 

Bemötande, struktur,tydlighet och anpassning är den viktigaste biten för att skolan inte ska misslyckas med att se till att dessa elever når målen. Det är INTE eleverna som misslyckas ,utan det är  Skolorna som misslyckas om de inte kan ge rätt stöd utifrån var & ens behov av individuell anpassning för ges rätten till lika skola som för alla andra.


Kvalitetssäkrande insatser med inriktad handledning, konsultationer, kompetens & verksamhetsutveckling.

Just arbetar även som specialpedagog på deltid på Framtidsgymnasiet i Stockholm för anpassning av verktyg & utveckling av specialpedagogiken, där fokus är neuropsykiatriska begåvningar & potentialhöjande insatser utifrån individuella behov.

                                        

 

picture-ryggsack.jpg

De av er som vill öka kompetensen i er verksamhet där ni ser de positiva resultaten av en investering nu,för öka er kvalitét i utförandet- inser att det på längre sikt ger er en stabil ekonomi & ökar intresset att söka just er skola.

Att strirra sig blind på årets budget & tycka att en mindre kostnad nu är onödig missar vad det kommer kosta i förlorad skolpeng då eleverna inte orkar gå kvar,då de inte ges möjligheten få det stöd & struktur de behöver för lyfta fram sina styrkor & begåvningar.

 

 Det är alltid bra att förebygga & satsa på preventiva insatser INNAN det uppstår situationer som kan påverka verksamheten på ett mindre gynnsamt vis. 

konflikt.jpg

 En bra ledare ser till att förutse det oförutsägbara & tillser att en kontinuerlig utbildnade  handledning i kompetenshöjande syfte införskaffas för kvalitetssäkring av verksamheten.

 

 

 Ingen människa kan allt, men även där vi har kunskap är det bättre att ta in externt stöd - de ser saker vi är hemmablinda för, vilket skapar en högre kvalitet på utförandet.

 

consultant-2.jpg

 Animum är ett latinskt ord som betyder bl a själ, även intelligens och tanke är några av betydelserna. 

 

Tanken är grunden för att intelligensen & själen samarbetar för att hitta en lösning och utvecklas till samma mål.

images-7.jpg

 

 

 

 

 

 

 

SvenskaSajter.com - Den ständigt växande länkkatalogen

 

 

 

Registrerad Företagare Innehar F-skattesedel


Den dumdristige söker lyckan på distans, den vise gror den under sina fötter

 

 - James Openheim
   

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)