Tjänster

Erbjudande: Priserna  gäller tom 31 oktober- 2011

Handledning - enskilt och i grupp

Enskild handledning - för lärare och skolledare

Bakgrund och syfte: 

Enskild handledning är ett strukturerat samtal kring dina specifika behov för att utvecklas i din yrkesroll och bättre kunna hantera de krav som du ställs inför.Din vardag sätts i fokus vid samtalen.

Omfattning: Handledningen omfattar minst 12 tillfällen under ett år. Varje tillfälle varar i 1,5 timme.

Pris: 2 900 kr (exklusive moms) per deltagare och tillfälle. Resekostnader tillkommer.

Grupphandledning - för arbetslag, utvecklingsgrupper och ledningsgrupper

Bakgrund och syfte: Vid grupphandledning läggs fokus på gruppens gemensamma arbete och specifika behov. Det interna arbetet analyseras liksom gruppens relation till omvärlden. Tillsammans formuleras strategier för förbättringsarbetet i kompetenshöjande syfte, där kvalitetssäkrandet i utförandet fastställs.

Omfattning: Handledningen omfattar minst 12 tillfällen under ett år. Varje tillfälle varar i 2 timmar.

Pris: 4 800 kr (exklusive moms) per grupp och tillfälle. Resekostnader tillkommer.

Handledaren:

Jag har god erfarenhet av handledning ur olika perspektiv, och i olika verksamheter.

Jag besitter en mycket stor erfarenhet av olika verksamheter där vi möter människor.
Jag lägger stort vinn om att erbjuda rätt kompetens för just ditt/era behov

Enskild handledning är ett strukturerat samtal kring dina specifika behov för att utvecklas i din yrkesroll och bättre kunna hantera de krav som du ställs inför. Handledningen omfattar minst 12 tillfällen under ett år.

Vid grupphandledning läggs fokus på gruppens gemensamma arbete, och specifika behov.

Handledningen omfattar minst sex tillfällen under våren, och minst sex tillfällen under hösten.

.


VAD FÖR SLAGS HANDLEDNING?

 

 

Den handledning jag erbjuder är processinriktad grupphandledning med ett lösningsfokuserat förhållningssätt.

 

 

Grupphandledning innebär att jag träffar gruppen exempelvis en gång var 14:e dag i två timmar per gång.

Under handledningen tittar vi på ett tema eller en händelse åt gången. Vi återknyter alltid vid senare tillfälle till det tema vi påbörjat. Vad vi ska titta på bestämmer gruppen vid varje handledningstillfälle. Innehållet kan vara vad som helst som handlar om arbetet och som berör. Vi hjälps åt att strukturera och tydliggöra med hjälp av olika teorier och metoder utifrån ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Alla får möjlighet att komma till tals utifrån sina förutsättningar. Även om fokus ligger på något annat än arbetsgruppen så arbetar vi alltid mer eller mindre även med handledningsgruppen för att vi ska få ett så bra handledningsklimat som möjligt.

Det kan också vara att man en tid behöver titta enbart på arbetsgruppen för att den ska jobba bättre ihop.

För mig är det viktigt att inte låsa mig vid att vi ska arbeta på ena eller andra sättet. Det är mycket viktigare att det finns en öppenhet för att ta hand om det som händer på vägen, både under handledningstillfället och under hela terminen. Varje gång startar vi med att ta upp om det är något som ska följas upp från gången innan och varje gång avslutar vi med vad man tänker just nu och om det är något var och en känner att man bör fortsätta med till nästa tillfälle.

 


HANDLEDNINGSUPPDRAG

 

 

 

 

 

Behöver något hända i gruppen men ni inte riktigt vet vad det är, osäkra på vad ni vill ha för handledning, eller ens om det är det som behövs?

Då kan jag hjälpa er att komma fram till vad ni behöver satsa på.

Ibland är det inte så mycket åtgärder som behövs och de behöver inte heller bli så kostsamma eller komplicerade eller ta så lång tid att analysera.  Det jag är bra på är att hjälpa er att se vad ni behöver se.

Jag har frågorna - ni har svaren.

Jag går inte in som någon expert i sakfrågor, och därför är den handledning jag erbjuder, passande i alla verksamheter där möten mellan människor äger rum. Personer jag handlett hitintills har varit undersköterskor i vård/hemtjänst, socionomkandidater under praktik, Lärare i såväl grundskola,gymnasieskola samt särskolan, skötare, boendestödjare samt vårdare i bostad med särskild service för vuxna (LSS).

Handledning

 

I arbetet med människor i utsatta livssituationer ställs vi som professionella ofta inför svåra val och tvingas ofta fatta beslut som är avgörande för andra människors fortsatta liv.

Det är ofta många i personens nätverk som är oroliga och rädda och som lägger mycket av sin ångest och oro hos oss som behandlare eller utredare.

Handledning kan då vara en viktig del i arbetet för att få hjälp och stöd i sin yrkesroll. Det kan handla om att få handledning i svåra ärenden men också att titta på sig själv i sin roll som yrkesutövare och vad man bidrar med i de möten man ställs inför.

Handledning i en arbetsgrupp fyller också en viktig roll för att få en ökad grupptrygghet och en chans att med hjälp av någon utanför gruppen, kunna jobba med grupprocesser, och eventuella problem som kan uppstå i en arbetsgrupp.

Valet av handledare kan göras på olika grundvalar, därför rekommenderar man byte av handledare

vartannat år för att tillföra nya synsätt till en arbetsgrupp.

En del handledare handleder utifrån en väldigt specifik teoretisk metod, medan andra har ett mer holistiskt förhållningssätt.

Animum har förhållningssättet med kompetenshöjning, och individutveckling som utgångspunkt då vi alla är unika, detta gynnar er såväl i arbetslivet som i privatlivet.

Vi har hamnat i olika svårigheter av varierande skäl, och lösningen för att möta dessa skäl är individuella.

Ett systemteoretiskt tankesätt finns med då vi alla ingår i olika system, individens synsätt påverkar de övriga i systemet.

Handledning syftar till att utveckla och stärka yrkesrollen genom att få återkoppling, synpunkter och reaktioner på frågor och problem och på det personliga förhållningssättet till det.

 

 

 

 

 

 

Utbildande kompetenshöjande Workshop  - Bokning och Priser

 

 

 

Inriktad grundutbildning 3 dagar (max 20 deltagare)                                                26.000 kr

Träningsdag se inifrån spektrat                                                                                   5.000 kr

 

Framtidsanpassad verkstad 2 dagar + ½-dag uppföljning ( max 25 deltagare)                25.000 kr

Framtidsanpassad verkstad inklusive dokumentation                                                        30.000 kr

 

Mini verkstad 1 dag                                                                                              9.000 kr

 

Handledning ( priser under utbildning)                                                                500 kr/tim pp

 

 

På ovan nämnda pris tillkommer i förekommande fall moms och reseersättning med 18.50 kr / mil samt övernattning.

 

Innehar FA-skattsedel

 

 

 

Om du vill boka någon av ovanstånde tjänster är du / ni välkomna att höra av er.

Hör gärna av er om ni vill diskutera alternativa upplägg eller behov.

Det är behovet som styr val av metod och omfattning.

 

Mvh Susanne Pettersson K

Utbildande konsult

Animum –Individ ,kompetens & verksamhetsutveckling

Mobil: 0704 712199

Mail : animumkonsult@gmail.com

www.animum.n.nu

 

 

Föreläsningar : 

Kompetenshöjande, insiktsgivande,utbildande föreläsningar skräddarsys utifrån era behov & förfrågan för passa era mål.

Kontakta mig för mer information .


 

 

 

 

 

 

 

SvenskaSajter.com - Den ständigt växande länkkatalogen

 

 

 

Registrerad Företagare Innehar F-skattesedel


Den dumdristige söker lyckan på distans, den vise gror den under sina fötter

 

 - James Openheim
   

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)