Länkar & nyttig information

http://www.va.se/nyheter/2010/11/03/svenskar-mest-konfliktradda/

 

Svenskar mest konflikträdda consultant-2.jpg

 

Jämfört med övriga nordbor verkar svenskarna vara de mest konflikträdda.

  Knappt hälften av svenskarna skulle ingripa för att utreda orättvisor på jobbet och bara hälften vågar uttrycka sin åsikt på arbetsplatsen, enligt en nordisk undersökning från försäkringsbolaget Moderna. Jämfört med invånarna i de andra nordiska länderna är svenskarna mer benägna att undvika konflikter.

 

 

 

 

 

I undersökningen som omfattar Danmark, Norge, Sverige och Finland deltog drygt 1000 personer per land.

 

http://www.autismforum.se/gn/opencms/web/AF/

http://www.autism.se/

 

http://www.attention-riks.se/

 

http://skolverket.se

Särskilt stöd

Förskolan och skolan har ett speciellt ansvar för barn och unga i behov av särskilt stöd. Verksamheten kan aldrig utformas lika för alla barn. De som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd för sin utveckling skall få detta. Stödet skall utformas med hänsyn till barnets egna behov och förutsättningar.Förskolan har ansvar för stödet till de små barnen. Barn i behov av särskilt stöd har rätt att få plats i förskola eller fritidshem. Stödet skall i första hand ges inom den grupp eller klass som barnet tillhör.

Senast granskad: 4 mars 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

SvenskaSajter.com - Den ständigt växande länkkatalogen

 

 

 

Registrerad Företagare Innehar F-skattesedel


Den dumdristige söker lyckan på distans, den vise gror den under sina fötter

 

 - James Openheim
   

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)